SKANDÁLY

Zde můžete nahlédnout do námi zpracovaného souboru, kde jsme dali dohromady důležité skandální počiny na půdě MČ Prahy 4, Magistrátu hlavního města Prahy, tak i státu jako takového.